Nuostatai

BENDROJI DALIS

UAB „Stansefabrikken“, „Umega Group, AB“, UAB “Narbutas International“, UAB „Likmerė“ rengia „Ukmergės fabrikų krosų taurę 2020“, kurios tikslai  populiarinti bėgimo ir dviračių sportą, skatinti įvairaus amžiaus žmones praleisti aktyvų laisvalaikį gamtoje, skatinti jaunimą domėtis sportu. Renginį sudaro 3 (trys) etapai, kuriuose dalyviai varžysis bėgimo kroso,  MTB dviračių kroso ir rogainingo rungtyse.  

VARŽYBŲ VIETA IR LAIKAS

  1. Varžybų data ir starto vieta skelbiama tvarkaraštyje.
  2. Numerių ir laiko fiksavimo daviklių išdavimas vykdomas nuo 16:30 iki 17:30 varžybų starto vietoje.
  3. Varžybų startas bendras visoms grupėms ir vienodas visuose etapuose.
  4. Laiko limitas pabaigti varžybas yra 120 minučių.
  5. Pasiekus finišą būtina grąžinti numerį su prisegtu laiko fiksavimo davikliu. Už prarastą daviklį bauda 50 Eur.

TVARKARAŠTIS

EtapasDataPavadinimasStarto vietaRungtys
1.2020.07.08I etapasKopūstėliaiBėgimas, MTB
2.2020.08.19II etapasHipodromasRogainingas
3.2020.09.11III etapasUkmergės miesto stadionasBėgimas, MTB
     
     

DALYVIAI

1. Renginyje gali dalyvauti visi Ukmergės miesto gyventojai ir svečiai, užpildę dalyvio anketą ir pasitikrinę sveikatą. Visi dalyviai varžybose dalyvauja laisva valia, niekieno neverčiami ir prisiima visą su dalyvavimu bėgime susijusią (tame tarpe su įvairiais sveikatos sutrikimais ir pan.) riziką ir atsakomybę, bei įsipareigoja dėl to nereikšti organizatoriams jokių pretenzijų.

2. Kiekvienas kroso dalyvis registruodamasis tuo pačiu sutinka, kad renginio organizatoriai visas renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali laisvai ir be atskiro sutikimo naudoti rinkodaros tikslais.

3. Renginio dalyviai klasifikuojami į grupes pagal amžių ir rungties tipą:

Bėgimo rungtis

Dalyvio amžius

Dalyvio grupė
Mergaitės 2006 m.g.ir jaunesnėsBM14
Mergaitės 2005 - 2002 m.g.BM18
Moterys 2001 - 1986 m.gBM
Veteranės 1985 - 1971 m.g.BM35
Veteranės 1970 m.g. ir vyresnėsBM50
Berniukai 2006 m.g.ir jaunesniBV14
Berniukai 2005 - 2002 m.g.BV18
Vyrai 2001 - 1986 m.g.BV
Veteranai 1985 - 1971 m.g.BV35
Veteranai 1970 m.g. ir vyresniBV50

Bėgimo rungtis fabrikams

Dalyvio amžius

Dalyvio grupė
Moterys 2002 - 1986 m.gFBM
Veteranės 1985 - 1971 m.g.FBM35
Veteranės 1970 m.g. ir vyresnėsFBM50
Vyrai 2002 - 1986 m.g.FBV
Veteranai 1985 - 1971 m.g.FBV35
Veteranai 1970 m.g. ir vyresniFBV50
Nauji dalyviaiFBN

Dviračių (MTB) rungtis

Dalyvio amžius

Dalyvio grupė
Mergaitės 2006 m.g.ir jaunesnėsDVM14
Mergaitės 2005 - 2002 m.g.DVM18
Moterys 2001 - 1986 m.gDVM
Veteranės 1985 - 1971 m.g.DVM35
Veteranės 1970 m.g. ir vyresnėsDVM50
Berniukai 2006 m.g.ir jaunesniDVV14
Berniukai 2005 - 2002 m.g.DVV18
Vyrai 2001 - 1986 m.g.DVV
Veteranai 1985 - 1971 m.g.DVV35
Veteranai 1970 m.g. ir vyresniDVV50

Dviračių (MTB) rungtis fabrikams

Dalyvio amžius

Dalyvio grupė
Moterys 2002 - 1986 m.gFDVM
Veteranės 1985 - 1971 m.g.FDVM35
Veteranės 1970 m.g. ir vyresnėsFDVM50
Vyrai 2002 - 1986 m.g.FDVV
Veteranai 1985 - 1971 m.g.FDVV35
Veteranai 1970 m.g. ir vyresniFDVV50
Nauji dalyviaiFDVN

Rogainingo rungtis (tik Hennordic etape)

Dalyvio amžius

Dalyvio grupė
Vyrai bėgte, visos amžiaus grupėsBVYR
Moterys bėgte, visos amžiaus grupėsBMOT
Vyras ir moteris bėgte, visos amžiaus grupėsBMIX
Moksleiviai, bėgteBMOK
Vyrai dviračiais, visos amžiaus grupėsDVYR
Moterys dviračiais, visos amžiaus grupėsDMOT
Vyras ir moteris dviračiais, visos amžiaus grupėsDMIX

Rogainingo rungtis (tik Hennordic etape) fabrikams

Dalyvio amžius

Dalyvio grupė
Vyrai bėgte, visos amžiaus grupėsFBVYR
Moterys bėgte, visos amžiaus grupėsFBMOT
Vyras ir moteris bėgte, visos amžiaus grupėsFBMIX
Moksleiviai, bėgteFBMOK
Vyrai dviračiais, visos amžiaus grupėsFDVYR
Moterys dviračiais, visos amžiaus grupėsFDMOT
Vyras ir moteris dviračiais, visos amžiaus grupėsFDMIX

4. Kroso dalyviai gali suformuoti komandą ir dalyvauti komandinėje įskaitoje. Įskaitines komandas gali sudaryti tik konkrečios įmonės/organizacijos darbuotojai. Komandą sudaro neribotas dalyvių skaičius, tačiau po kiekvieno etapo sumuojami tik 5 geriausi komandos narių rezultatai.

5. Asmenys iki 18 metų užsiregistruodami patvirtina, kad yra gautas jų tėvų, globėjų arba trenerio sutikimas dėl jų dalyvavimo renginyje ir/arba viso renginio metu jie bus prižiūrimi tėvų, globėjų arba trenerio, kurie prisiima visišką atsakomybę už juos.

6. Registruodamasis dalyvis patvirtina, kad supranta, jog dalyvavimas renginyje yra susijęs su dideliu žmogaus fizinių galimybių išbandymu, taip pat patvirtina, kad yra pasitikrinęs sveikatą, laikosi Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytų sveikatos pasitikrinimo reikalavimų bei organizatorių ar kitų asmenų prašomas pateiks tai patvirtinančią sveikatos būklės pažymą. Kilus įtarimų dėl netinkamos sveikatos būklės, organizatoriams paprašius, dalyvis privalo nutraukti savo dalyvavimą renginyje ir pasikonsultuoti su gydytoju.

7. Dalyvis supranta ir patvirtina, kad organizatorius neatsako ir neatlygins dalyvio sveikatai ar gyvybei padarytos žalos. Visa rizika ir atsakomybė dėl dalyvio sveikatos sutrikimų, sužalojimų ir nelaimingų atsitikimų, atsiradusių dalyvaujant renginyje tenka tik dalyviui.

8. Dviračių rungties dalyviams privalomi šalmai.

REGISTRACIJA

Dalyvių registracija vykdoma adresu https://www.ufkt.lt

Registracija baigiama likus vienai dienai iki varžybų pradžios (iki antradienio 10:00). Papildoma registracija varžybų dieną 5 eur, varžybų centre.

DALYVIO  STARTO MOKESTIS

Renginys nemokamas visiems Ukmergės miesto gyventojams ir miesto svečiams.

NUGALĖTOJO NUSTATYMAS

1. Varžybose naudojama elektroninė laiko fiksavimo sistema.

2. Visi dalyviai turi, pagal starto vietoje pateiktą instrukciją, pritvirtinti ant čiurnos specialius laiko fiksavimo daviklius, kurių dėka nustatomas jų trasos įveikimo laikas.

3. Visų grupių dalyvių finišas fiksuojamas kertant finišo liniją.

4. Lenktynių išankstiniai rezultatai paskelbiami finišo vietoje.

5. Kiekvienų varžybų grupių prizininkai  nustatomi pagal greičiausiai įveiktą trasos laiką.

6. Įmonės komandinėje įskaitoje gali registruoti iki 2 komandų

7. Dalyviai registruojami į komandas visam Fabrikų kroso sezonui ir tarp komandų negali būti keičiami tarpusavyje

8. Kiekviename kroso etape skaičiuojami komandiniai taškai pagal 5 geriausių komados narių surinktus taškus, kurie buvo paskaičiuoti pagal grupes.  Už kiekvienose varžybose pasiektą rezultatą dalyvis gauna taškus, pagal formulę T= (Tn/Td)*1000, kur T – dalyvio taškai, Tn – bėgtos trasos nugalėtojo laikas, Td – dalyvio laikas.

9. Rogainingo rungtyje įmonių komandiniai taškai skaičiuojami sudedant pirmų dviejų geriausius  komandų taškus. Bėgimo ir dviračių komandos gali būti sudarytos iš vyrų, moterų arba mišrios.

10. Rogainingo rungtyje  varžomasi tik komandomis, kurias sudaro du sportininkai. Komandos tikslas – per nustatytą laiką, naudojantis Ukmergės miesto žemėlapiu, surinkti kuo daugiau kontrolinių punktų.

11. Fabrikų kroso naujokams taškai skaičiuojami kaip standartiniams dalyviams tik dalinant iš dviejų, kada skaičiuojama įmonėms atnešti taškai.   

12. Sezono komandos prizininkės nustatomos pagal didesnę taškų sumą surinktą visuose etapuose.

NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAS

Etapo grupių prizininkai apdovanojami prizais, kuriuos įsteigia etapo rėmėjas. Komandinėje įskaitos dalyvaujančių komandų nariai daugiausia taškų surinkę vyras ir moteris  Viso sezono komandos prizininkės apdovanojamos prizais.

 SPECIALIOS SĄLYGOS IR APRIBOJIMAI

1. Registruotis į bet kurią rungtį galima tik savo vardu. Savo numerį perduoti kitam dalyviui draudžiama. Tokiu atveju dalyviai bus diskvalifikuojami, o rezultatai į varžybų protokolą neįtraukiami.

2. Kiekvienas dalyvis varžybose privalo turėti ant marškinėlių tvarkingai pritvirtintą numerį. Numeris turi būti ant marškinėlių priekio (krūtinės), aiškiai matomoje vietoje.

3. Dalyviams, užsiregistravusiems bėgimo rungtyje, griežtai draudžiama naudoti bet kokias transporto priemones, pvz.: dviračius, riedučius, riedlentes, ir kitas ratuotas transporto priemones. Dalyviams, užsiregistravusiems MTB rungtyje, griežtai draudžiama naudoti bet kokias motorines ar elektrines transporto priemones. Dalyviai, pažeidę šį nuostatų punktą, bus diskvalifikuojami.

4. Rogainingo rungtyje dviračio priekyje turi degti baltos, o gale – raudonos šviesos žibintas arba vairuotojas turi vilkėti šviesą atspindinčią ryškiaspalvę liemenę.

5. Renginio metu draudžiama trasoje vedžioti bet kokius gyvūnus.

6. Varžybų dalyviams nukrypti nuo bėgimo/dviračių trasos (be teisėjo leidimo) yra draudžiama. Dalyviai, pažeidę šią taisyklę, bus diskvalifikuojami.

7. Dalyvis privalo elgtis sąžiningai ir netrukdyti kitiems varžybų dalyviams. Dalyviui bėgti ir važiuoti dviračiu leidžiama dešine kelio puse, lenkimas turi būti  vykdomas iš kairės pusės.

8. Jeigu dalyvis dėl kokios nors priežasties nebegali pabaigti pasirinktos distancijos, jis savarankiškai pasišalina iš trasos netrukdydamas kitiems dalyviams ir informuoja teisėją apie pasitraukimą iš trasos ir grąžina laiko fiksavimo daviklį. Nebaigusio distanciją dalyvio rezultatai nevertinami, o finišo protokole prie tokio dalyvio pavardės daromas įrašas „nebaigė“.