Nuostatai

„Ukmergės fabrikų krosų taurė 2021“

N U O S T A T A I

 

BENDROJI DALIS

UAB „Stansefabrikken“, „Umega Group, AB“, UAB “Narbutas International“, UAB „Likmerė“, UAB „Systemair”, UAB "Wurth" rengia „Ukmergės fabrikų krosų taurę 2021“, kurios tikslai  populiarinti bėgimo ir dviračių sportą, skatinti įvairaus amžiaus žmones praleisti aktyvų laisvalaikį gamtoje, skatinti jaunimą domėtis sportu. Renginį sudaro 6 (šeši) etapai, kuriuose dalyviai varžysis bėgimo kroso,  MTB dviračių kroso ir rogainingo rungtyse.  Pagrindinis renginio organizatorius sporto klubas S-Sportas.

 

VARŽYBŲ VIETA IR LAIKAS

  1. Varžybų data ir starto vieta skelbiama tvarkaraštyje.
  2. Numerių ir laiko fiksavimo daviklių išdavimas vykdomas nuo 16:30 iki 17:30 varžybų starto vietoje.
  3. Varžybų startas bendras visoms grupėms ir vienodas visuose etapuose. 
  4. Vaikų starto laikas - 17:30;
  5. Dviračių rungties starto laikas - 18:00, naktinis etapas 18:30
  6. Bėgimo rungties starto laikas - 18:10, naktinis etapas 18:40
  7. Rogainingo rungties žemėlapių dalinimas dalyviams – 17:45, startas – 18:00.
  8. Laiko limitas pabaigti varžybas yra 120 minučių.

 

TVARKARAŠTIS

 

Etapas

Data

Starto vieta

Rungtys

Likmerės etapas2021.05.05KopūstėliaiMTB, Krosas
Systemair etapas2021.06.09SystemairMTB, Krosas
Narbuto etapas2021.07.07Senamiesčio progimnazijaRogainingas
Stansefabrikken etapas2021.08.25Ukmergės miesto stadionasMTB, Krosas
Hennordic etapas2021.09.15Šilo mokyklaMTB, Krosas
Wurth etapas2021.10.29UkmergėNaktinis MTB, krosas

 

DALYVIAI

1.       Renginyje gali dalyvauti visi Ukmergės miesto gyventojai ir svečiai, užpildę dalyvio anketą ir pasitikrinę sveikatą. Visi dalyviai varžybose dalyvauja laisva valia, niekieno neverčiami ir prisiima visą su dalyvavimu bėgime susijusią (tame tarpe su įvairiais sveikatos sutrikimais ir pan.) riziką ir atsakomybę, bei įsipareigoja dėl to nereikšti organizatoriams jokių pretenzijų.

2.       Kiekvienas kroso dalyvis registruodamasis tuo pačiu sutinka, kad renginio organizatoriai visas renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali laisvai ir be atskiro sutikimo naudoti rinkodaros tikslais.

3.       Renginio dalyviai klasifikuojami į grupes pagal amžių ir rungties tipą:

Bėgimo rungtis:

Dalyvio amžius

Dalyvio grupė
Mergaitės  2007 m.g. ir jaunesnėsBMER
Merginos  2006 - 2003 m.g.BMJ
Moterys 2002 - 1987 m.gBM
Veteranės 1986 m.g. ir vyresnėsBMVET
Berniukai 2007 m.g. ir jaunesniBBER
Vaikinai 2006 - 2003 m.g.BVJ
Vyrai 2002 - 1987 m.gBV
Veteranai 1986 m.g. ir vyresniBVET

Bėgimo rungtis fabrikams:

Dalyvio amžius

Dalyvio grupė
Moterys 2002 - 1987 m.gFBM
Veteranės 1986 - 1972 m.g.FBM35
Veteranės 1971 m.g. ir vyresnėsFBM50
Vyrai 2002 - 1987 m.g.FBV
Veteranai 1986 - 1972 m.g.FBV35
Veteranai 1971 m.g. ir vyresniFBV50

Dviračių (MTB) rungtis:

Dalyvio amžius

Dalyvio grupė
Vaikai 2011 m.g. ir jaunesniDVAIK
Mergaitės  2010 - 2007 m.g. DVMER
Merginos  2006 - 2003 m.g. DMJ
Moterys 2002 - 1987 m.gDM
Veteranės 1986 m.g. ir vyresnėsDMVET
Berniukai 2010 - 2007 m.g. DVBER
Vaikinai 2006 - 2003 m.g. DVJ
Vyrai 2002 - 1987 m.gDV
Veteranai 1986 m.g. ir vyresniDVET

Dviračių (MTB) rungtis fabrikams:

Dalyvio amžius

Dalyvio grupė
Moterys 2002 - 1987 m.gFDVM
Veteranės 1986 - 1972 m.g.FDVM35
Veteranės 1971 m.g. ir vyresnėsFDVM50
Vyrai 2002 - 1987 m.g.FDVV
Veteranai 1986 - 1972 m.g.FDVV35
Veteranai 1971 m.g. ir vyresniFDVV50

Rogainingo rungtis

 

Dalyvio amžius

Dalyvio grupė
Vyrai bėgte, visos amžiaus grupėsBVYR
Moterys bėgte, visos amžiaus grupėsBMOT
Vyras ir moteris bėgte, visos amžiaus grupėsBMIX
Moksleiviai, bėgteBMOK
Vyrai dviračiais, visos amžiaus grupėsDVYR
Moterys dviračiais, visos amžiaus grupėsDMOT
Vyras ir moteris dviračiais, visos amžiaus grupėsDMIX

 

Rogainingo rungtis (tik III etape) fabrikams

 

Dalyvio amžius

Dalyvio grupė
Vyrai bėgte, visos amžiaus grupėsFBVYR
Moterys bėgte, visos amžiaus grupėsFBMOT
Vyras ir moteris bėgte, visos amžiaus grupėsFBMIX
Moksleiviai, bėgteFBMOK
Vyrai dviračiais, visos amžiaus grupėsFDVYR
Moterys dviračiais, visos amžiaus grupėsFDMOT
Vyras ir moteris dviračiais, visos amžiaus grupėsFDMIX

 

4.       Kroso dalyviai gali suformuoti komandą ir dalyvauti komandinėje įskaitoje. Įskaitines komandas gali sudaryti tik konkrečios įmonės/organizacijos darbuotojai. Komandą sudaro neribotas dalyvių skaičius, tačiau po kiekvieno etapo sumuojami tik 5 geriausi komandos narių rezultatai. 

5.       Asmenys iki 18 metų užsiregistruodami patvirtina, kad yra gautas jų tėvų, globėjų arba trenerio sutikimas dėl jų dalyvavimo renginyje ir/arba viso renginio metu jie bus prižiūrimi tėvų, globėjų arba trenerio, kurie prisiima visišką atsakomybę už juos.

6.       Registruodamasis dalyvis patvirtina, kad supranta, jog dalyvavimas renginyje yra susijęs su dideliu žmogaus fizinių galimybių išbandymu, taip pat patvirtina, kad yra pasitikrinęs sveikatą, laikosi Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytų sveikatos pasitikrinimo reikalavimų bei organizatorių ar kitų asmenų prašomas pateiks tai patvirtinančią sveikatos būklės pažymą. Kilus įtarimų dėl netinkamos sveikatos būklės, organizatoriams paprašius, dalyvis privalo nutraukti savo dalyvavimą renginyje ir pasikonsultuoti su gydytoju.

7.       Dalyvis supranta ir patvirtina, kad organizatorius neatsako ir neatlygins dalyvio sveikatai ar gyvybei padarytos žalos. Visa rizika ir atsakomybė dėl dalyvio sveikatos sutrikimų, sužalojimų ir nelaimingų atsitikimų, atsiradusių dalyvaujant renginyje tenka tik dalyviui.

8.       Dviračių rungties dalyviams privalomi šalmai.

 

REGISTRACIJA

Dalyvių registracija vykdoma adresu https://www.ufkt.lt

Registracija baigiama likus vienai dienai iki varžybų pradžios (iki antradienio 10:00). Papildoma registracija varžybų dieną 5 eur, varžybų centre.

 

DALYVIO  STARTO MOKESTIS

Renginys nemokamas visiems Ukmergės miesto gyventojams ir miesto svečiams.

 

 

NUGALĖTOJO NUSTATYMAS

1.       Varžybose naudojama elektroninė laiko fiksavimo sistema. 

2.       Laiko matavimo čipas tvirtinamas ant dalyvio numerio.

3.       Visų grupių dalyvių finišas fiksuojamas kertant finišo liniją.

4.       Lenktynių išankstiniai rezultatai paskelbiami finišo vietoje.

5.       Kiekvienų varžybų grupių prizininkai  nustatomi pagal greičiausiai įveiktą trasos laiką. 

6.       Įmonės komandinėje įskaitoje gali registruoti iki 2 komandų

7.       Dalyviai registruojami į komandas visam Fabrikų kroso sezonui ir tarp komandų negali būti keičiami tarpusavyje

8.      Kiekviename kroso etape skaičiuojami komandiniai taškai pagal 5 geriausių komados narių surinktus taškus, kurie buvo paskaičiuoti pagal grupes.  Už kiekvienose varžybose pasiektą rezultatą dalyvis gauna taškus, pagal formulę T= (Tn/Td)*1000, kur T – dalyvio taškai, Tn – bėgtos trasos nugalėtojo laikas, Td – dalyvio laikas.

9.       Rogainingo rungtyje įmonių komandiniai taškai skaičiuojami sudedant pirmų dviejų geriausius skirtingų komandų taškus. Bėgimo ir dviračių komandos gali būti sudarytos iš vyrų, moterų arba mišrios.

10.   Rogainingo rungtyje (II etape) varžomasi tik komandomis, kurias sudaro du sportininkai. Komandos tikslas – per nustatytą laiką, naudojantis Ukmergės miesto žemėlapiu, surinkti kuo daugiau kontrolinių punktų. 

Kontroliniai punktai įvertinti skirtingu taškų skaičiumi. 

Daugiausia taškų surinkusi komanda tampa nugalėtoja.

Komandoms surinkus vienodą skaičių, aukštesnė vieta skiriama komandai, kuri užtruko trumpiau.

Kontrolinis laikas 120 minučių už kiekvieną pavėluotą minutę minusuojama 10 taškų iš komandos surinktų taškų.

Rogainingo rungtyje naudojama SportIdent įranga. Dalyvis gali registruotis ir bėgti su savo SportIdent kortele. Neturintiems organizatoriai išduos korteles prieš startą. Kortelė tvirtinama ant riešo. Nusiimti ją ir perduoti kitam komados nariui draudžiama.

Dalyviai trasą įveikia kartu. Atsižymėjimo kontroliniam punkte tarpas tarp komandos narių negali būti didesnis kaip 20 sek.

11. Sezono komandos prizininkės nustatomos pagal didesnę taškų sumą surinktą visuose etapuose.

 

NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAS

Etapo grupių prizininkai apdovanojami prizais, kuriuos įsteigia renginio rėmėjai. Komandinėje įskaitos dalyvaujančių komandų nariai daugiausia taškų surinkę vyras ir moteris  Viso sezono komandos prizininkės apdovanojamos prizais. 

 

 SPECIALIOS SĄLYGOS IR APRIBOJIMAI

1.       Registruotis į bet kurią rungtį galima tik savo vardu. Savo numerį perduoti kitam dalyviui draudžiama. Tokiu atveju dalyviai bus diskvalifikuojami, o rezultatai į varžybų protokolą neįtraukiami.

2.       Kiekvienas dalyvis varžybose privalo turėti ant marškinėlių tvarkingai pritvirtintą numerį. Numeris turi būti ant marškinėlių priekio (krūtinės), aiškiai matomoje vietoje.

3.       Dalyviams, užsiregistravusiems bėgimo rungtyje, griežtai draudžiama naudoti bet kokias transporto priemones, pvz.: dviračius, riedučius, riedlentes, ir kitas ratuotas transporto priemones. Dalyviams, užsiregistravusiems MTB rungtyje, griežtai draudžiama naudoti bet kokias motorines ar elektrines transporto priemones. Dalyviai, pažeidę šį nuostatų punktą, bus diskvalifikuojami.

4.       Rogainingo rungtyje dviračio priekyje turi degti baltos, o gale – raudonos šviesos žibintas arba vairuotojas turi vilkėti šviesą atspindinčią ryškiaspalvę liemenę.

5.       Renginio metu draudžiama trasoje vedžioti bet kokius gyvūnus.

6.       Varžybų dalyviams nukrypti nuo bėgimo/dviračių trasos (be teisėjo leidimo) yra draudžiama. Dalyviai, pažeidę šią taisyklę, bus diskvalifikuojami.

7.       Dalyvis privalo elgtis sąžiningai ir netrukdyti kitiems varžybų dalyviams. Dalyviui bėgti ir važiuoti dviračiu leidžiama dešine kelio puse, lenkimas turi būti  vykdomas iš kairės pusės.

8.       Jeigu dalyvis dėl kokios nors priežasties nebegali pabaigti pasirinktos distancijos, jis savarankiškai pasišalina iš trasos netrukdydamas kitiems dalyviams ir informuoja teisėją apie pasitraukimą iš trasos ir grąžina laiko fiksavimo daviklį. Nebaigusio distanciją dalyvio rezultatai nevertinami, o finišo protokole prie tokio dalyvio pavardės daromas įrašas „nebaigė“.

 

Varžybų organizatorius pasilieka teisę keisti varžybų nuostatus be išankstinio įspėjimo.

 

Varžybų tvarkaraštis, rezultatai ir suma bus paskelbti puslapyje 

 

https://www.ufkt.lt

 

Bendra informacija apie renginį, renginio naujienos, nuotraukos ir kita aktuali informacija: http://www.facebook.com/FabrikuKrosai