Likmerės etapas

Data

2023 m. spalio 27 d.

Vieta

Kopūstėlių raketinė bazė